Haustyp VITA als Reihenhaus
TYP VITA (RH)
Haustyp NOVA als Doppelhaus
TYP NOVA (DH)
Haustyp LEA als Mittelhaus
TYP LEA (MH)
Haustyp LEA als Doppelhaus
TYP LEA (DH)
Haustyp STELLA als Reihen-Eckhaus
TYP STELLA (REH)
Haustyp SVEA
TYP SVEA